‘Klunen voor boten’

Heb je wel eens gehoord van een ‘windas’? Met een windas kan een bootje uit de poldersloot over de
kade getrokken worden naar het boezemwater, of andersom.
Een stukje historie:
Een windas, ook wel overtoom of overhaal genoemd, stond vroeger overal in het landschap, vaak
dichtbij een poldermolen. Bij een inventarisatie uit 2011 blijkt dat er in het gebied van het
Hoogheemraadschap van Delfland minstens 55 windassen hebben gestaan. Veel verkeer ging over
water, ook vanuit de polders. Vaak waren de doorgaans onverharde wegen slecht begaanbaar door
regen en ijs. Boeren vervoerden daarom hun producten, melk, boter en kaas, met een schuitje over
de bredere molensloot naar een windas om daar over gezet te worden in boezemwater. Hiervandaan
kon de markt in de stad bereikt worden!
Een lang verdwenen cultuurhistorisch object is weer teruggebracht door Restauratie Werkplaats
Schiedam! En daarmee een langgekoesterde wens in vervulling laten gaan van de Historische
Vereniging Oud-Schipluiden en de stichting Midden-Delfland is mensenwerk. Voor dit bijzondere
project zijn o.a. de houtsoorten Azobé, Okan en Accoya geleverd.

Geinteresseerd in het projectplan? Lees meer:
https://jaar2023.middendelfland.net/middendelfland/windasvlaardingsevaart.htm

Enthousiast én wil je eens gaan kijken?
Locatie: Trekkade, ter hoogte van Stichting de Zonnehoeve, te Vlaardingen (Vlaardingervaart).

#Houthandel #Houtex #Hardhout #Houtnatuurlijkvannu #Windas #Vlaardingen #Restauratie