Geslaagd voor de EUTR Bedrijfscheck!

EUTR? Dit is een afkorting voor de Europese Houtverordening (European Union Timber Regulation). Deze Europese verordening verbiedt het op de markt brengen van illegaal gekapt hout. Binnen de EUTR worden allerlei eisen gesteld waar wij als houthandel aan moeten voldoen. De NVWA ziet in Nederland toe op handhaving van de EUTR.

Wat is het doel? Voor elk product waarop de EUTR van toepassing is, dient het risico op illegale kap en -handel verwaarloosbaar te zijn op het moment dat het op de markt wordt gezet.

Kortom: geen handel in illegaal gekapt hout!

De EUTR Bedrijfscheck is een extra check om te kijken of de DDS implementatie correct geïmplementeerd is in de organisatie. Het Stelsel van Zorgvuldigheidseisen én de implementatie ervan is onder de loep genomen door Ingenieursbureau Evan Buytendijk. Steekproefsgewijs zijn dossiers ingezien en beoordeeld.

Het geeft positieve energie dat er een mooi resultaat behaald is!

Enthousiast gaan wij weer aan de slag, want hout is hét meest ecologische materiaal en door juist (duurzaam) hout te gebruiken, redden wij het woud!

 

Wil je hier meer over weten?

https://www.evanbuytendijk.nl/nieuws/2022/succesvolle-eutr-bedrijfscheck-voor-houtex/